czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-09-17 08:54:18

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gietrzwałd

 

 

UWAGA !!!

Od dnia 31 stycznia 2015 roku Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd znajdujący się pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska/ został przeniesiony pod adres http://www.archiwum.gietrzwald.bip.net.pl i pełni rolę archiwum oraz nie będzie dalej aktualizowany.

Jednocześnie informujemy, iż został uruchomiony nowy Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się  pod adresem : http://gietrzwald.bip.net.pl
 

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 1.01.2012 r. jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) figuruje już nie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, a Gmina Gietrzwałd.
W zawiązku z powyższym wszelkie faktury wystawiane powinny być na:
Gmina Gietrzwałd
ul. Olsztyńska 2
11-036 Gietrzwałd
NIP: 739-38-51-080

 

UWAGA !

Informacje (głównie archiwalne), których nie ma w nowym Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Gietrzwałd można znaleźć w Archiwalnym Biuletynie pod adresem http://bip.gietrzwald.pl/index.php?strona=glowna

 


UWAGA!

 

Dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie przypomina, iż 15 marca 2015 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał.

Opłaty można wpłacać w kasie w Urzędzie, u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy
43 8857 1067 3001 0000 0143 0001.

Terminy płatności rat:

I kwartał - 15 marca

II kwartał - 15 czerwca

III kwartał - 15 września

IV kwartał - 15 grudnia

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi : 6,5 zł (przy segregacji odpadów) oraz 10 zł (przy braku segregacji) od osoby na miesiąc.

Nowe stawki opłaty za odpady komunalne obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2015 roku i wynoszą 7 zł (przysegregacji odpadów) oraz 13 zł (przy braku segregacji) od osoby za miesiąc.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


- NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – deklaracja D1 - wzór pisma do pobrania

 

- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁAE (przedsiębiorstwa, szkoły, budynki letniskowe) – deklaracja D2:

a. Przedsiębiorstwa, szkoły - wzór pisma do pobrania

b. Budynki letniskowe - wzór pisma do pobrania

 


 

 

 

 

 

Urząd Gminy Gietrzwałd

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24
e-mail: gmina@gietrzwald.pl
Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl
Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl
Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl
 
 


Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

 
NIP i REGON Gminy Gietrzwałd
 
NIP: 739-38-51-080
REGON: 510742965
 
NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
 
NIP: 739-10-12-808
REGON: 000538277

  Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

 

 

Komórki organizacyjne

 

Numer telefonu

 

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 07

Referat Finansowy- Skarbnik

89 524 19 06

Z-ca Skarbnika (księgowość budżetowa, wydatki, rozliczenia)

89 524 19 03

Stanowisko ds. płac, budżetu i sprawozdawczości

89 524 19 03

Stanowisko ds. księgowości niepodatkowej i obsługi kasy

89 524 19 05

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Kierownik Referatu

89 524 19 13

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z radami sołeckimi

89 524 19 10

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, inicjatyw lokalnych, usuwanie azbestu

89 524 19 33

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Referat Podatków i Opłat

 

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Sekretarz

89 524 19 08

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, stypendiów szkolnych, sekretariat

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

89 524 19 16

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

89 524 19 02

Informatyk Gminny

89 524 19 28

Referat Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

89 524 19 15

Stanowisko ds. administracji drogowej

89 524 19 15

Urząd Staniu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 08

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. kadr i obsługi jednostek organizacyjnych

89 524 19 17

Geodeta gminny - nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

 

 


 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Cieśliński Data wytworzenia informacji: 2008-09-17 08:54:18
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Cieśliński Data udostępnienia informacji: 2008-09-17 08:54:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 80393
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2015-02-16 09:39:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »