czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Strona główna
 Drukuj informację

XXX/289/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: VI

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podpisania: 2013-03-07

Ogłoszono dnia: 2013-03-22 08:47:16 przez Elżbieta Bielańska

Temat

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie

 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

 
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budże-cie gminy Gietrzwałd na 2014r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2013-03-22 07:26:49
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2013-03-22 08:47:16
Wprowadził informację do BIP: Damian Korosteński Artykuł był wyświetlony: 265
Osoba, która zmieniła informację: Damian Korosteński Data aktualizacji informacji: 2013-03-22 08:47:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »