czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / Wzory pism i druki
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-09-18 11:42:26

Wzory pism i druki

 

 

PODATKI

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (wersja aktualna)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2010 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (wersja aktualna)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2010 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (2007)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (aktualny)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wersja do edycji, aktualna)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (2007)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (aktualny)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wersja do edycji, aktualna)

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1a - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Wniosek do zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaległości

Wniosek do zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Wniosek o zaświdczenie stwierdzające płatnika  podatku

 

 BUDOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dzierżawę

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa

 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wpis do Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Deklaracja D1 (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracja D2 (przedsiębiorstwa, szkoły)

Deklaracja D2 (budynki letniskowe)

Wniosek o wywóz popiołu

Wniosek o wywóz dodatkowego pojemnika

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

INNE
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Pełnomocnictwo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Nabór - Oświadczenie o niekaralności
Wzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wzór zawiadomienia o awarii

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 więcej wzorów pism oraz druków w  >>procedury załatwiania spraw<<

 

 

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Cieśliński Data wytworzenia informacji: 2008-09-18 11:42:26
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Cieśliński Data udostępnienia informacji: 2008-09-18 11:42:33
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 6168
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2014-11-19 10:15:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »