czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-30 10:38:55

(zakres usług: polski język migowy (PJM), system językowo-migowego (SJM) i sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie:
 
 
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.
 
 
Wybrane środki komunikowania się z urzędem:
1/ osobiste złożenie wniosku w kancelarii urzędu,
2/ przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
3/ przesyłanie faksów na numer: (89) 524 – 19 - 25
4/ kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@gietrzwald.pl
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej 1/.
 
 
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Gietrzwałd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji przysługujących uprawnienia.
 
 Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012r. poz. 652)
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Lilia Baworowska Data wytworzenia informacji: 2012-08-30 10:38:55
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Baworowska Data udostępnienia informacji: 2012-08-30 10:40:56
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 903
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2012-08-30 10:43:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »