czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
 Aktualności
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:44:16

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

Harmonogram zebrań wiejskich

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

w sołectwach gminy Gietrzwałd – 2015r.

 

Lp.
Sołectwo
Termin
Godzina zebrania
Miejsce zebrania
1
Gronity

3.02.2015r.

18 00
świetlica Nadleśnictwa Kudypy
2
Cegłowo

5.02.2015r.

1700
u sołtysa (Cegłowo 1)
3
Łajsy
5.02.2015r.
1830
sala Firmy Rolłajsy
4
Biesal
9.02.2015r.
18 00
Wiejski Dom Kultury
5
Naglady
12.02.2015r.
18 00
świetlica OSP
6
Sząbruk
17.02.2015r.
18 00
Wiejski Dom Kultury
7
Woryty
19.02.2015r.
18 00
świetlica OSP
8
Jadaminy
24.02.2015r.
17 00
w Salminku u sołtysa
9
Śródka
24.02.2015r.
18 30
u sołtysa
10
Tomaryny
26.02.2015r.
18 00

świetlica wiejska

11
Dłużki
02.03.2015r.

1730

pod wiatą
12
Rapaty
02.03.2015r.
1830
świetlica wiejska
13
Unieszewo
04.03.2015r.
18 00
świetlica wiejska
14
Pęglity
10.03.2015r.
18 00
świetlica wiejska
15
Łęguty
12.03.2015r.
18 00
świetlica wiejska
16
Łupstych
16.03.2015r.
1800
sala przy sklepie
17
Gietrzwałd
17.03.2015r.
1800
Gimnazjum Gminne
18
Naterki
18.03.2015r.
18 00

w świetlicy wiejskiej

ul. Rubinowa 6

19
Parwółki
23.03.2015r.
17 00
Plac zabaw
20
Guzowy Piec

24.03.2015r.

18 00
u sołtysa

 

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Brzostek Data wytworzenia informacji: 2015-01-26 14:44:16
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Brzostek Data udostępnienia informacji: 2015-01-26 14:44:20
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 485
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2015-01-26 14:44:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-23 14:24:58

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Barwiny, obręb Unieszewo :

 

PODN-GN.6840.1.2014

 

 

 

Wójt Gminy Gietrzwałd

(województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn)

ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

 

działek niezabudowanych położonych w miejscowości Barwiny, obręb Unieszewo :

 

 

- nr 6/151 o pow. 0,5589 ha - cena wywoławcza netto 156.500,- zł, wadium – 19.300,-zł

- nr 6/152 o pow. 0,5516 ha - cena wywoławcza netto 154.500,- zł, wadium – 19.000,-zł

- nr 6/153 o pow. 0,5623 ha - cena wywoławcza netto 157.500,- zł, wadium – 19.400,-zł

- nr 6/158 o pow. 0,5023 ha - cena wywoławcza netto 140.700,- zł, wadium – 17.300,-zł

- nr 6/159 o pow. 0,5255 ha - cena wywoławcza netto 147.200,- zł, wadium – 18.100,-zł

 

Skorzystaj z okazji – cena tylko 28 zł/m2 netto.

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

Działki zlokalizowane są na atrakcyjnych terenach rekreacyjnych nad jeziorem Wulpińskim, objęte planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr XV/139/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. W-M. pod poz. 769 z dnia 17 lutego 2012 r.

 

Działki są przeznaczone pod zabudowę usług turystycznych (i uzupełniająco mieszkania dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku), budynki basenu, odnowy biologicznej itp., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Uzbrojenie – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej.

 

Działki położone

* ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

* dojazd od strony Unieszewa nową drogą asfaltową,

* ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 Olsztyn – Ostróda (Gdańsk),

* ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 Olsztyn – Olsztynek (Warszawa),

* ok. 10 km od pola golfowego w Naterkach,

* ok. 9 km od położonego także nad jeziorem Wulpińskim Hotelu Marina Golf Club (*****),

* ok. 9 km od Gietrzwałdu, w tradycji katolickiej miejsca jedynych potwierdzonych przez Watykan Objawień Maryjnych w Polsce.

* Nad jeziorem Wulpińskim kręcono film „Róża” w reż. Wojtka Smarzowskiego.

 

***

 

Projekt zagospodarowania działek należy dostosować do istniejącej rzeźby terenu. Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru: dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30–45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. Miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnej działki.

 

 

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 17.02.2015 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomości nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

I przeatrg na sprzedaż działek odbył się 13.05.2014 r., II przetargi 8.07.2014 r. lub 15.07.2014 r., III przetarg 14.10.2014 r., IV przetarg 25.11.2014 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 89 524-19-07 lub 89 524-19-14.

 

Wójt Gminy Gietrzwałd

 

* Galeria zdjęć

* Więcej o gminie Gietrzwałd: www.gietrzwald.pl

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Gorczyca Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 14:24:58
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Gorczyca Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 14:34:49
Wprowadził informację do BIP: Damian Korosteński Artykuł był wyświetlony: 1102
Osoba, która zmieniła informację: Damian Korosteński Data aktualizacji informacji: 2015-01-23 14:34:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:40:50

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok

 

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 11:40:50
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 12:08:45
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 485
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2015-01-23 12:08:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:08:46

Ogłoszenie wyników konkursu

 

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego pn.

 "Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd, uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych" 

w 2015 i 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs został ogłoszony 5 grudnia 2014 roku a termin składania ofert upłynął 30 grudnia 2014 roku. Do urzędu wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta, która w dniu 8 stycznia 2015 roku została oceniona przez powołaną przez Wójta Komisję Konkursową. Oferta spełniała wymogi formalne i uzyskała 18 punktów na 25 możliwych. Komisja zarekomendowała przyznanie dotacji na wsparcie zadnia w kwocie 16 000 zł a Wójt zatwierdził do dofinansowania.

 

 
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Zabłocka Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 14:08:46
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zabłocka Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 14:08:51
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 542
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2015-01-22 14:09:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »