czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Urząd
      Dane podstawowe
      Godziny pracy Urzędu
      Statut Gminy
      Regulamin organizacyjny
      Kierownictwo urzędu
           Wójt
           Zastępca Wójta
           Skarbnik
           Sekretarz
      Wydziały i stanowiska
           Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
           Wydział Gospodarowania Środowiskiem
           Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
           Wydział Gospodarki Nieruchomościami
           Wydział Finansowy
      Struktura organizacyjna
      Kontakt
Organy Gminy
      Wójt
      Rada Gminy
           Przewodniczący
           Skład Rady
           Komisje
           Terminy sesji Rady Gminy i spotkań Komisji
      Struktura Gminy
Jednostki organizacyjne
      Posiadające osobowość prawną
      Zakłady budżetowe
      Jednostki budżetowe
      Instytucje kultury
      Ochotnicza Straż Pożarna
           OSP Biesal
           OSP Gietrzwałd
           OSP Sząbruk
           OSP Unieszewo
           OSP Woryty
           OSP Naglady
           Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gietrzwałdzie
           Wyjazdy OSP do działań
           Wykaz osób funkcyjnych
Sołectwa
      Wzory dokumentów
      Uchwały Rady Gminy dotyczące Sołectw
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Zamówienia publiczne w toku
      Zamówienia publiczne archiwalne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowań
Ogłoszenia o naborze
      Ogłoszenia aktualne
      Ogłoszenia w toku
      Wyniki naboru
Akty prawne
      Uchwały Rady Gminy
      Zarządzenia Wójta
      Wyszukiwanie
Procedury załatwiania spraw
      Departamenty / Stanowiska
      Sprawy
Majątek i finanse
      Wykaz mienia
      Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
      Informacje o budżecie
           Budżet 2015
           Budżet 2014
           Budżet 2013
           Budżet 2011
           Budżet 2012
           Budżet 2010
           Budżet 2009
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty w roku 2015
      Podatki i opłaty w roku 2014
      Podatki i opłaty w roku 2013
      Podatki i opłaty w roku 2012
      Podatki i opłaty w roku 2011
      Podatki i opłaty w roku 2010
      Podatki i opłaty w roku 2009
      Ulgi, umorzenia, odroczenia
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014
           Przewodniczącego RG
           Wójta
           Oświadczenia majątkowe Radnych
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2013
           Przewodniczącego RG
           Wójta
           Oświadczenia majątkowe Radnych
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2012
           Przewodniczącego RG
           Wójta
           Oświadczenia majątkowe radnych
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2011
           Przewodniczącego RG
           Wójta
           Oświadczenia majątkowe radnych
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2010
           Przewodniczącego RG
           Wójta
           Oświadczenia majątkowe byłego Wójta i byłego Przewodniczącego Rady Gminy
           Urzędników
           Oświadczenia majątkowe Radnych na dzień 1.12.2010 r.
           Oświadczenia majątkowe Radnych na dzień 30.04.2011 r.
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2006
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2007
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2008
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2002
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2005
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2003
           Przewodniczączego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
      Oświadczenia majątkowe za rok 2004
           Przewodniczącego RG
           Radnych
           Wójta
           Urzędników
Gospodarka nieruchomościami
      Planowanie Przestrzenne
           Plany Zagospodarowania Przestrzennego
                2014 rok
                2013 rok
                2012 rok
                2011 rok
                2010 rok
                2009 rok
                2008 rok
                2007 rok
           Ogłoszenia o Przystąpieniu do Opracowania Planu
           Ogłoszenia o Wyłożeniu Planu do Publicznego Wglądu
           Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd
           Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
           Projekty planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu
      Przetargi-Sprzedaż Nieruchomości
           Informacja O Wykazach Na Sprzedaż Nieruchomości
           Informacja O Wykazach Na Dzierżawę I Najem Nieruchomości
Ochrona środowiska
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Decyzje środowiskowe
Organizacje Pozarządowe
Obsługa w języku migowym
Informacje nieudostępniane
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wzory pism i druki
      Zakład Gospodarki Komunalnej
Archiwalny BIP
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Strona główna
Strona Główna