czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 57
    Dane podstawowe 10318
    Godziny pracy Urzędu 1327
    Statut Gminy 1650
    Regulamin organizacyjny 1193
    Kierownictwo urzędu 31
       Wójt 2860
       Zastępca Wójta 945
       Skarbnik 1257
       Sekretarz 1099
    Wydziały i stanowiska 879
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 279
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 449
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 366
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 449
       Wydział Finansowy 392
    Struktura organizacyjna 2958
    Kontakt 257
Organy Gminy 25
    Wójt 7065
    Rada Gminy 15
       Przewodniczący 1151
       Skład Rady 3141
       Komisje 1262
       Terminy sesji Rady Gminy i spotkań Komisji 425
    Struktura Gminy 258
Jednostki organizacyjne 18
    Posiadające osobowość prawną 214
    Zakłady budżetowe 6382
    Jednostki budżetowe 2067
    Instytucje kultury 987
    Ochotnicza Straż Pożarna 552
       OSP Biesal 1116
       OSP Gietrzwałd 1142
       OSP Sząbruk 1186
       OSP Unieszewo 865
       OSP Woryty 706
       OSP Naglady 853
       Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gietrzwałdzie 673
       Wyjazdy OSP do działań 625
       Wykaz osób funkcyjnych 269
Sołectwa 1310
    Wzory dokumentów 97
    Uchwały Rady Gminy dotyczące Sołectw 78
Zamówienia publiczne 32601
    Zamówienia publiczne aktualne 20094
    Zamówienia publiczne w toku 4377
    Zamówienia publiczne archiwalne 1463
    Wyniki zamówień publicznych 1784
    Wyniki innych postępowań 1006
Ogłoszenia o naborze 18465
    Ogłoszenia aktualne 767
    Ogłoszenia w toku 472
    Wyniki naboru 653
Akty prawne 587
    Uchwały Rady Gminy 167642
    Zarządzenia Wójta 58396
    Wyszukiwanie 0
Procedury załatwiania spraw 29587
    Departamenty / Stanowiska 14805
    Sprawy 23714
Majątek i finanse 68
    Wykaz mienia 335
    Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 6758
    Informacje o budżecie 0
       Budżet 2015 524
       Budżet 2014 571
       Budżet 2013 691
       Budżet 2011 1083
       Budżet 2012 1067
       Budżet 2010 993
       Budżet 2009 289
Podatki i opłaty 11
    Podatki i opłaty w roku 2015 485
    Podatki i opłaty w roku 2014 2908
    Podatki i opłaty w roku 2013 3983
    Podatki i opłaty w roku 2012 2705
    Podatki i opłaty w roku 2011 3235
    Podatki i opłaty w roku 2010 2006
    Podatki i opłaty w roku 2009 345
    Ulgi, umorzenia, odroczenia 4015
Oświadczenia majątkowe 77
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 51
       Przewodniczącego RG 2
       Wójta 1
       Oświadczenia majątkowe Radnych 16
       Urzędników 1
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
       Przewodniczącego RG 156
       Wójta 874
       Oświadczenia majątkowe Radnych 213
       Urzędników 556
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 205
       Przewodniczącego RG 252
       Wójta 482
       Oświadczenia majątkowe radnych 472
       Urzędników 1277
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4
       Przewodniczącego RG 466
       Wójta 794
       Oświadczenia majątkowe radnych 1905
       Urzędników 1212
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 298
       Przewodniczącego RG 621
       Wójta 2171
       Oświadczenia majątkowe byłego Wójta i byłego Przewodniczącego Rady Gminy 590
       Urzędników 1115
       Oświadczenia majątkowe Radnych na dzień 1.12.2010 r. 853
       Oświadczenia majątkowe Radnych na dzień 30.04.2011 r. 631
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4
       Przewodniczącego RG 450
       Radnych 563
       Wójta 997
       Urzędników 659
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 15
       Przewodniczącego RG 746
       Radnych 588
       Wójta 571
       Urzędników 453
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 26
       Przewodniczącego RG 900
       Radnych 451
       Wójta 526
       Urzędników 477
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20
       Przewodniczącego RG 1847
       Radnych 534
       Wójta 535
       Urzędników 594
    Oświadczenia majątkowe za rok 2002 56
       Przewodniczącego RG 774
       Radnych 434
       Wójta 517
       Urzędników 464
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 38
       Przewodniczącego RG 850
       Radnych 541
       Wójta 563
       Urzędników 558
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 52
       Przewodniczączego RG 777
       Radnych 468
       Wójta 527
       Urzędników 460
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 16
       Przewodniczącego RG 753
       Radnych 454
       Wójta 565
       Urzędników 474
Gospodarka nieruchomościami 15
    Planowanie Przestrzenne 11
       Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1
          2014 rok 189
          2013 rok 664
          2012 rok 1477
          2011 rok 615
          2010 rok 1196
          2009 rok 1493
          2008 rok 1039
          2007 rok 837
       Ogłoszenia o Przystąpieniu do Opracowania Planu 4206
       Ogłoszenia o Wyłożeniu Planu do Publicznego Wglądu 5026
       Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd 3944
       Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 24609
       Projekty planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu 1274
    Przetargi-Sprzedaż Nieruchomości 131404
       Informacja O Wykazach Na Sprzedaż Nieruchomości 10161
       Informacja O Wykazach Na Dzierżawę I Najem Nieruchomości 4966
Ochrona środowiska 67
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 395
    Decyzje środowiskowe 22158
Organizacje Pozarządowe 7299
Obsługa w języku migowym 927
Informacje nieudostępniane 1999
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1380
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1913
Wzory pism i druki 7619
    Zakład Gospodarki Komunalnej 1418
Archiwalny BIP 0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 590

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 1386
Rejestr zmian 207603
Redakcja Biuletunu 1406
Mapa serwisu 1138

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 1770