czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Strona główna
 Drukuj informację

XVIII/163/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XVIII

Kadencja: VI

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podpisania: 2012-03-27

Ogłoszono dnia: 2012-04-13 13:51:48 przez Elżbieta Bielańska

Temat

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Na podstawie

art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, zm. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 217, poz. 1427) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala,
co następuje:

Treść

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego
   w budżecie na 2013 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                             
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2012-04-13 13:40:39
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2012-04-13 13:51:48
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 157
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2012-04-13 13:51:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »